INFORMACIJE O OBRADI PODATAKA

U SVRHU PRUŽANJA USLUGE PUTEM APLIKACIJE SMART SERVICE

1. Opće informacije o Voditelju obrade Muzika I To d.o.o., Cvijete Zuzorić 15, 10 000 Zagreb

U obavljanju svoje djelatnosti Voditelj obrade obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.

2. Kontakt

U pogledu svih pitanja vezanih za obradu Vaših osobnih podataka i ostvarivanja Vaših prava zaštite osobnih podataka možete nas kontaktirati na:

email: podrska@smartservice.hr  

tel:  01 5628 238

4. Svrha prikupljanja osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo sa svrhom pružanje usluge putem aplikacije Smart service.

Pravni temelj obrade Vaših osobnih podataka je postojanje privole, te izvršavanje ugovorne obveze

5. Kategorije osobnih podataka koje Voditelj obrade obrađuje

Kako bi se ostvarila definirana svrha obrade, obrada Vaših osobnih podataka obuhvaća:

naziv obrta, ime, prezime, adresa, email, kontakt broj, grad, OIB

6. Korištenje i obrada osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo koristiti u svrhu promocije naših proizvoda.  

7. Dijeljenje Vaših osobnih podataka

Voditelj obrade  jamči da se Vaši osobni podaci obrađuju isključivo u svrhe koje su navedene u točki 4. ovog

8. Zadržavanje Vaših osobnih podataka

Vaši osobni podaci biti će pohranjeni za vrijeme trajanja korištenja aplikacije ili onoliko dugo koliko će biti potrebno radi svrhe obrade koja je određena vremenom od 2 (dvije) godine nakon prestanka korištenja aplikacije.

9. Vaša prava

Općenito imate slijedeća prava:

  • imate pravo tražiti pristup i ispravljanje ili brisanje Vaših osobnih podataka.
  • imate i pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka i zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.
  • imate pravo na prenosivost podataka odnosno pravo primiti svoje osobne podatke u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom obliku.

Vaša prava možete ostvariti pisanim putem na adresi Voditelja obrade osobnih podataka

Muzika I To d.o.o. Cvijete Zuzorić 15, 10 000 Zagreb, s naznakom „Za Službenika za zaštitu osobnih podataka“, elektronička pošta: podrska@smartservice.hr

Pravo na pristup osobnim podacima možete ostvariti isključivo osobnim dolaskom u

Muzika I To d.o.o. Cvijete Zuzorić 15, 10 000 Zagreb kod osobe zadužene za zaštitu osobnih podataka uz predočenje osobne identifikacijske isprave (osobna iskaznica, putovnica i slično).

10. Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

Imate pravo na podnošenje prigovora na obradu Vaših osobnih podataka nadležnom nadzornom tijelu odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka sukladno Općoj Uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i važećim pravnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Napomena: Svi izrazi koji se koriste u ovom tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.